Home

 

  COMMUNITY BUILDING INTERNATIONAL NETWORK NETHERLANDS

    Building marginalized communities - Empowering children-youth-girls-parents-women

    through educational activities, which lead to self reliance and economic freedom

    Innovative and measurable

 

Onze organisatie ontvangt graag uw donatie, maar wel gebaseerd op wederkerigheid.

Wat kunnen wij voor u betekenen?


This page is under construction

Parousha is een onderdeel van Gezondheid, een van de

zes bouwstenen van stichting CBINN Foundation

Ieder mens heeft recht op groei, vreugde en vrijheid. Het recht om zich te kunnen ontplooien, eigen invulling te geven aan het leven, bij te dragen aan de maatschappij waarin hij/zij leeft. Hiervoor dienen we onze capaciteiten optimaal te benutten.

Wanneer de wereld zich sneller ontwikkelt dan men het kan bijhouden, dan geeft de  kennis-gemeenschap een helpende hand aan mensen die wel sterk zijn, maar die door uiteenlopende redenen in kwetsbare situaties zijn beland. Zodoende wordt er aan community building gewerkt.

Stichting CBINN Foundation - Community Building International Network Netherlands-is een welzijn en culturele non-profit organisatie. Lees hier verder


Ontwikkeling

Het werkt aan het versterken van de eigenwaarde en weerbaarheid van mensen van Afrikaanse afkomst uit sub-Saharisch Afrika, Suriname, Carïbische gebied vanuit een eigen perspectief. Een 10 jaar plan (2015-2024) van de UN Decade for the People of African Descent Resolutie wordt gehandhaafd en geeft invulling aan een onderdeel van drie pijlers nl: Erkenning, Rechtvaardigheid en Ontwikkeling. Lees hier verder.

Gelukkig is stichting CBINN Foundation sinds 2012 reeds begonnen om invuling te geven aan een onderdeel van de VN Decennium, nl. Ontwikkeling.

Naschoolse programma in wetenschap en techniek (2 jaar pilot), Vrouwen Empowerment en Vrouwen Community Leadership,


Wat is community building?

Community building is een praktijkgebied gericht op het creëren of versterken van gemeenschap tussen individuen binnen een regionaal gebied (zoals een buurt) of met een gemeenschappelijk belang. Het wordt soms omsloten door het gebied van gemeenschapsontwikkeling.

Een community (gemeenschap) is een groep mensen die iets met elkaar gemeen hebben, bijvoorbeeld dezelfde woonplek, interesses, identiteit, normen en waarden etc.

Community building houdt zich bezig met het creëren of het bevorderen van een gemeenschap van individuen in een wijk, buurt of een gemeenschap met een gemeenschappelijk belang.


Het bouwen van de Afrikaanse Diaspora gemeenschap in Nederland.

Op basis van ons eigen onderzoek hebben wij geconstateerd dat er zes subsystemen ontbreken die belangrijk zijn voor ontwikkeling van mensen in kwetsbare situaties en gemeenschappen.Onze organisatie houdt zich bezig met het opzetten van deze subsystemen. Lees hier verder.


Doelgroep:

Wij richten ons voornamelijk op vrouwen en meisjes, kinderen en jongeren. en dan een binnenste buiten benadering. Lees hier verder.


Expertise en deskundigheid

Met een community psychologische benadering worden problemen bij de wortels aangepakt, opdat individuen die in kwetsbare situaties zijn beland de juiste ondersteuning kunnen krijgen en de bewegingen in een gemeenschap te kunnen begrijpen.

Deze aanpak neemt in acht de uniekheid van de doelgroepen met betrekking tot  geschiedenis, cultuur, normen en waarden en de intergenerationele uitdagingen die  onbewust met zich meebrengt.


Copyright© All rights reserved 2016  stichting CBINN and Intellectual Property. No part of this website may be reproduced in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without the written permission from the copyright holder.

STEM  Afterschool Akademiya

VIP -

Vrouwen voor

Integratie en Participatie