Afterschool Akademiya

VOORKOM EN BESTRIJDT ARMOEDE DOOR HET OVERDRAGEN VAN KENNIS

EN VAARDIGHIED AAN KINDEREN EN JONGEREN NA SCHOOLTIJD

 

 

CLUB AHA!! - Ik Snap Het

HUISWERK & BEGELEIDING

Een verrijkende programma na schooltijd

Met proefjes en experimenten

Voor kinderen en jongeren leeftijd 6-13+

 

Een veilige plek voor kwetsbare kinderen. Een gerustellende oplossing voor ouders.

 

PILOT PROGRAMMA

Onze succesvolle pilot programma is uitgevoerd in verschillende wijken nl. Delfzijl, Beijum, Lewenborg en Indische buurt, met een totaal van 120 kinderen in de leeftijd 8-12 jarigen. Het waren 10 proefjes en experimenten gedurende anderhalf jaar na schooltijd. Activiteiten zijn gekoppeld aan schoolvakken. Tijdens elke activiteit werd er aan opvoeding, discipline en team play gewerkt.

Aan het einde van elke groep van 15 kinderen werd certificaten uitgedeeld met festieve afsluiting. Buiten in de oplucht werden zelf gemaakte vulkanen geactiveerd.

Zeer enthousiate kinderen en ouders hebben het project een groot suces gemaakt.

Filmpjes

 

CLUB AHA!! is een verrijkings programma waar kinderen na schooltijd huiswerk maken en spelenderwijs begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Taal en rekenen staan centraal zodat de kinderen alle school vakken goed kunnen volgen. Leren is leuker wanneer het spelenderwijs en praktijkgericht aangboden wordt. Activiteiten zijn de hele jaar door.

 

CLUB AHA!! is uniek omdat alle zintuigen worden gebruikt voor het begrijpen en maken van huiswerk. Soms hebben kinderen en jongeren concrete ervaring nodig om leswerk te kunnen begrijpen en af te maken. Het abstracte wordt concreter, duidelijker. Door het gebruiken van het gehoor, ruiken, het zien, gevoel, en smaak kunnen kinderen en jongeren op hun manier informatie opnemen, want ieder kind leert anders. Langetermijn geheugen wordt gestimuleerd, creativiteit wordt verhoogd. Hiervoor worden een scala van leuke activiteiten aangeboden.

Bij CLUB AHA!! ontdekken kinderen en jongeren hun eigen AHA!! momenten door leerzame proefjes en experimenten zelf te ontdekken en zelf te maken. Bij het ontdekken, analyseren, maken en uitproberen van een eigen speelgoed of deel te nemen aan team projecten wordt er tegelijkertijd gewerkt aan opvoeding, discipline, normen en waarden. Daarnaast worden de leefwereld vergroot door leuke en leerzame uitstapjes. Een extra ondersteuning aan kinderen uit gezinnen in de armoede.

 

CLUB AHA!! is inclusief verschillende sport kliniek, tekenen en culturele activiteiten en nog veel meer. Alle activiteiten zijn verbonden aan taal en rekenen. Zo blijft leren leuk en fun. Door vroegtijdig talenten te laten ontdekken en ontwikkelen worden kinderen en jongeren leergierig. Het doelloos rond hangen of voortijdig school te verlaten is niet meer aantrekkelijk.

START EEN CLUB AHA!! IN UW BUURT EN

HELPT HONDEREN KINDEREN UIT DE ARMOEDE.

"Op school wordt mijn

nieuwsgierigheid gewekt.

Na school worden

mijn talenten verder ontdekt”. G.Magloire

 

DOELGROEP:

 

CLUB AHA!! is vooral bedoelt voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6-13+ met een leerachterstand, uit kwetsbare families, alleenstaandmoeder, of ouder met een lage opleiding. Het biedt veiligheid na school en is geruststellend voor ouders.

 

OUDERS:

Ouders worden aangemoedigd om mee doen om ook ondersteuning thuis te geven. Power Talks en workshops voor opvoeding en persoonlijke ontwikkeling is deel van de Parent Empowerment.

 

LEARNED-COMMUNITY

Alle sponsors, professionelen, experten, studenten, vakkenlui, bedrijven, organisaties en instanties in de wijk komen samen om kennis en kunde over te dragen aan de jeugd na schooltijd. Dit geeft vooral ondersteuning aan laag opgeleide ouders die vanwege kwetsbaarheid de leefwereld van kinderen en jongeren niet kunnen verbreden.

 

BEST PRACTICES

 

De organisatie doet voortdurend onderzoek rond de wereld naar Awards winner naschoolse activiteiten die door ouders werden gekozen. Daarnaast is de organisatie gelicenseerd om producten van Quality Afterschool Programs Development te gebruiken.

VRIJWILLIGERS

 

CLUB AHA!! is dankbaar met het inzet van vrijwilligers die uit verschillende disciplines tijd en talent delen met deelnemers. Een vergoeding is een van de manieren de onze dankbaarheid uit te drukken.

Voor meer informatie neem aub contact op.

Hoe werkt een vulkaan?

Meng poeder en vloeistof

met elkaar en ontdek zelf jouw AHA!! moment.

 

MAALTIJDEN

 

Volgens onderzoek van KIT Kinderen in Tel zijn er 400.000 kinderen in de leeftijd 0-18 in de armoede in Nederland. Veel kinderen lijden aan honger en gaan zonder ontbijt en met een lege trommel naar school. Dit is heel schadelijk voor het ontwikkelen van de hersens en vertraagt de geheugen.

Voeding: gezond ontbijt, lunch en warme maaltijd zijn belangrijk voor goede opgroei.

 
 
 

 

TRAIN de TRAINERS

CLUB AHA!! is belangrijk in elke achterstand wijk. Trainingen worden aangeboden aan belangstellenden die een CLUB AHA!! in hun buurt willen starten of vrijwilligers voor de club netwerk.

Alle activiteiten worden eerst door vrijwilligers zelf gemaakt om uitdagingen van de deelnemers te anticiperen.

 

REMEDIAL BENADERING

Kinderen en jongeren met een leerachterstand op school hebben speciale aandacht nodig. Getrainde begeleiders weten precies de benadering die gebruikt moet worden om het kind goed op weg te helpen.

In samenwerking met organisaties met jaren lange ervaring heeft CLUB AHA een goede partner.

 

Chemie proefje wedstrijden en spelletjes in Trefpunt, Beijum Groningen Gemeente.

CONTACT INFORMATIE

Stichting CBINN

E: stichtingcbinn@cbinn.eu

T: +31(0)6 45 846994

 

Copyright © 2012 Stichting CBINN All Rights Reserved Privacy & Policy