Home

COMMUNITY BUILDING INTERNATIONAL NETWORK NETHERLANDS

Building marginalized communities - Empowering children-youth-girls-parents-women

through educational activities, which lead to self reliance and economic freedom

Innovative and measurable

BINNENKORT BOOTREIS MOEDER EN DOCHTER DAG VAN DE DIALOOG

Met Caribische moeder van het jaar 2017 Genia Felipie en dochter Thany

Ieder mens heeft recht op groei, vreugde en vrijheid. Het recht om zich te kunnen ontplooien, eigen invulling te geven aan het leven, bij te dragen aan de maatschappij waarin hij/zij leeft. Hiervoor dienen we onze capaciteiten optimaal te benutten.

Wanneer de wereld zich sneller ontwikkelt dan men het kan bijhouden, dan geeft de kennis-gemeenschap een helpende hand aan sterke mensen die in kwetsbare situaties belanden.

 

Stichting CBINN werkt aan het versterken van de eigenwaarde en weerbaarheid van mensen van Afrikaanse afkomst uit sub-Saharisch Afrika, Suriname en Carïbische gebied. Wij richten ons met name op het opbouwen van de Afrikaanse Diaspora gemeenschap in Nederland, zoals het empoweren van kinderen, jongeren en vrouwen uit kwetsbare gemeenschappen en het bevorderen van de integratie en sociale cohesie, ongeacht economische of culturele achtergrond.

Wij leveren hieraan een bijdrage door het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van community building educatieve programma’s die leiden tot zelfstandigheid en duurzaamheid.

Daarbij hanteren wij een binnenste buiten benadering: van individu naar gezin, familie naar de wijk, gemeenschap. Met deze psychologische benadering pakken wij de problemen bij de wortel aan, opdat wij individuen die in kwetsbare situaties zijn beland de juiste ondersteuning te kunnen geven en om bewegingen in een gemeenschap te kunnen begrijpen.

Deze aanpak is zowel lokaal, regionaal als internationaal inzetbaar en het is innovatief, meetbaar en resultaatgericht.

 

Wat is community building?

Een community (gemeenschap) is een groep mensen die iets met elkaar gemeen hebben, bijvoorbeeld dezelfde woonplek, interesses, identiteit, normen en waarden etc. Community building houdt zich bezig met het creëren of het bevorderen van een gemeenschap van individuen in een wijk, buurt of een gemeenschap met een gemeenschappelijk belang.

 

De Nederlands Afrikaanse Diaspora community

Op basis van ons eigen onderzoek hebben wij geconstateerd dat er zes subsystemen ontbreken aan de al bestaande systemen in de gemeenschappen. Subsystemen zijn structurele programma’s die belangrijk zijn voor het voorkomen en bestrijden van armoede en het bevorderen en ontwikkelen van mens en gemeenschap. Het toevoegen van deze programma’s in de gemeenschappen zijn onmisbaar en van groot belang voor een betere aansluiting met de Nederlandse samenleving, voor zowel de Afrikaanse Diaspora gemeenschap als kansarme Nederlandse burgers.

 

Expertise en deskundigheid

Vanwege onze expertise in community building en deskundigheid in de Afrikaanse Diaspora gemeenschappen kunnen wij een grote rol spelen in de gemeenten, met name die doelgroepen die moeite hebben om zich te verankeren en te ontwikkelen in de Nederlandse samenleving. Een structurele, systematische, robuust plan van aanpak is hierbij nodig. Deze aanpak neemt in acht de uniekheid van de doelgroepen met betrekking tot hun geschiedenis, cultuur, normen en waarden en de intergenerationele problemen die zij onbewust met zich meebrengen.

 

Afterschool Akademiya

Homework & STEIM

Leeftijd: Basis- en middelbareschool

 

 

VIP -

Vrouwen voor

Integratie en Participatie

 
 
 

Het samenwerken met sympathisanten is belangrijk voor sociale cohesie. Met delen en overdracht van kennis en vaardigheid aan honderende jongeren, meisjes, ouders en vrouwen zorgen wij samen aan weerbaarheid, eigenwaarde, zelfstandigheid. Uw bijdrage (financiele en in natura) ontvangen wij graag voor het uitvoeren van onze programma's. integreren en te participeren. U kunt uit onze keuzelijst activiteiten kiezen die u wilt ondersteunen.

 

GEMEENTEN

 

PROGRAMMA'S

&

PROJECTEN

COMMUNITY BUILDING CENTER

&

TRAINING BUREAU

 

Ministerie SZW lanceert in Nederland de VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst

en werkt aan de 3 VN peilers: Erkenning -Rechtvaardigheid en Ontwikkeling

 

Copyright© All rights reserved 2016 stichting CBINN and Intellectual Property. No part of this website may be reproduced in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without the written permission from the copyright holder.